כאשר אדם הולך לעולמו, הרכוש אשר צבר במהלך חייו, עובר ליורשיו. זהותם של היורשים וסדר העדיפות בקבלת הרכוש, נקבעים בחוק הירושה, אלא אם המנוח ערך צוואה הקובעת אחרת. במסגרתה, הוא זה אשר מחליט מי יהיו היורשים שלו ואיזה חלק ברכושו יקבל כל אחד מהם.  

 

חוק הירושה, תשכ"ה - 1965

ענייני צוואות וירושות מוסדרים בחוק הירושה, הקובע כי יורשיו של אדם יהיו על פי האמור בו, אלא במידה שנערכה צוואה. למה אנו מתכוונים?  לדוגמה:  בעת פטירתו של אדם נשוי עם ילדים , יורשיו על פי החוק יהיו בת זוגו וילדיו, כאשר בת הזוג זכאית לכל נכסי המטלטלין. באשר ליתר הרכוש, תקבל בת הזוג את מחציתו ואילו הילדים, זכאים לחצי השני, אשר יחולק ביניהם באופן שווה. כמו כן, קובע החוק את סדר היורשים בהעדר בן/בת זוג ו/או ילדים ומעבירם להורי המוריש, לאחיו וכיו"ב. עם זאת, הסדר זה איננו חובה ואנו רשאים להתנות עליו באמצעות עריכת צוואה.

 

מסמך הצוואה

החוק הכיר בכך כי לכל אדם נתונה הזכות להחליט מי יקבל את רכושו לאחר פטירתו. לשם כך, יש לערוך צוואה, בה קובע המצווה את זהות היורשים וכן מחליט מה יהיה חלקו של כל אחד מן היורשים בעזבון. ככל שאדם נפטר ללא שערך צוואה, תחול ירושה על פי דין, קרי, הסדר הירושה הקבוע בחוק, כפי שהצגנו לעיל. מטבע הדברים, עבור רבים מאיתנו, ההסדר שבחוק אינו מייצג את רצוננו האישי ולכן חשוב כל כך לערוך צוואה, במסגרתה אנו נקבע על פי בחירתנו, את זהות היורשים וחלקם בעזבון.

 

חשיבות הכנת הצוואה בשיתוף עורך דין

לצוואה חשיבות כלכלית רבה מאוד, שהרי באמצעותה אנו מבטיחים את עתיד הקרובים לנו. כמו כן, מטבע הדברים,  יש לה משמעות אישית ורגשית גדולה. על מנת לוודא כי הצוואה אכן תמומש בהתאם לרצון המצווה ולא תיפסל על ידי בית המשפט בשל פגם בצוואה, חשוב לפנות בעניין זה לעורך דין לענייני משפחה. עורך הדין ידאג לכך כי הצוואה תהיה ערוכה כדין, ינסחה באופן נהיר ומפורט ויוודא כי הנה מקיפה את כלל רכושו של המוריש, על סוגיו. כמו כן, ככל ויהיה צורך לבצע שינויים בצוואה בעתיד (למשל בשל גירושין או מוות של אחד היורשים) יתקן עורך הדין את הצוואה תוך שמירה על חוקיותה המלאה. 

צוואה​

שלח

תודה רבה על פנייתך!

הטופס התקבל בהצלחה ונשוב אליך בהקדם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

צור קשר

לפניות ושאלות צרו קשר עמנו ונשמח לעזור לכם