עד לפני מספר שנים, האחריות על מזונות ילדים ומדור הייתה בדרך כלל מוטלת כולה על האב. אולם מאז בע"מ 919/15, האחריות בגין אלו הנה על שני ההורים במשותף החל מגיל 6. חלקו של כל הורה בתשלום יהיה בהתאם למצבו הכלכלי, יחס ההכנסות של הצדדים והיקף זמני השהות.

 

 

שוויון בנטל המזונות

בחודש יולי 2017, יצר בית המשפט העליון מצב משפטי חדש ומהפכני בכל הנוגע למזונות הילדים: שוויון בנטל המזונות. על פיו, החל מגיל 6, חבים שני ההורים בתשלום המזונות הכולל גם את המדור. המדור הוא תשלום עבור מקום המגורים בו מתגוררים הילדים. חלקו של כל אחד מן ההורים במזונות הילדים נקבע בהתאם לשלושה פרמטרים: בחינת המצב הכלכלי של כל צד, יחס ההכנסות בין ההורים והיקף זמני השהות. כך נשמר עקרון השוויון בחובת מזונות הילדים. מצבו הכספי של כל הורה נקבע בהתאם לרמת ההכנסה הנוכחית שלו, פוטנציאל ההשתכרות היקף הוצאותיו ומכאן הכנסתו הפנויה לתשלום מזונות הילדים. בשונה מבעבר, להיקף זמני השהות משמעות מכרעת כיום בפסיקת מזונות. כך, כאשר ההורים חולקים באופן שווה או דומה את החזקה על הילדים ורמת ההכנסה שלהם דומה, מתבטל תשלום המזונות. במצב זה, כל הורה נושא בהוצאות הילדים כאשר הם עמו. רק כאשר מדובר על הוצאות חריגות, יתמנה בד"כ אחד ההורים והוא אשר יגבה את חלקו של ההורה האחר בתשלום.

 

פסיקת מדור

תשלום המדור מייצג כאמור את בית מגורי הילדים, כאשר תשלום המדור כולל את עלות שכר הדירה או תשלום המשכנתא וכן את הוצאות אחזקת הנכס: חשמל, מים, גז, ארנונה, ועד בית ועוד. חשוב לציין כי בהקשר זה, יש לספק לילדים, ככל שניתן, מקום מגורים באותה רמה אליה הורגלו לאורך השנים. זאת על מנת לדאוג לרווחתם ולמזער עד כמה שאפשר את הפגיעה בשגרת חייהם בעקבות הגירושין. שיעור המדור נקבע אמנם בנפרד מדמי מזונות הילדים, אולם אופן חישובו נעשה גם הוא על פי אותו עקרון של שוויון בנטל: יחס ההכנסות של ההורים והיקף זמני השהות עם הילדים. כך, במקרה שבו זמני השהות שווים או קרובים מאוד ומצבם הכלכלי של ההורים דומה, אזי כל הורה נושא לבדו בעלות המדור של הילדים בביתו ואין צורך לפסוק דמי מדור. במקרה של הבדלים משמעותיים בזמני השהות, יפסוק בית המשפט תשלום מדור כמו גם תשלום המזונות, בהתאם ליחס ההכנסות, כך שעקרון השוויון יתממש בשתי החזיתות.

 

מזונות ילדים ומדור

שלח

תודה רבה על פנייתך!

הטופס התקבל בהצלחה ונשוב אליך בהקדם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

צור קשר

לפניות ושאלות צרו קשר עמנו ונשמח לעזור לכם