לבית הדין הרבני נתונה הסמכות לדון בענייני גירושין של זוגות יהודים והוא פוסק על פי דין תורה. זה קובע כי כאשר בעל או אישה רוצים להתגרש, עליהם להוכיח את קיומה של אחת מעילות הגירושין. מהן? ומה עושים במצב של סרבנות גט? 

 

 

עילות הגירושין לבעל

כאשר הבעל הוא זה המגיש את תביעת הגט, עליו להציג לבית הדין הרבני הוכחות לכך כי מתקיימת אחת מעילות הגט, להלן העיקריות שבהן: 

 

 

עקרות: הדין הדתי מאפשר לבעל להתגרש מאשתו כאשר אין באפשרותה להביא ילדים לעולם משום שהיא עקרה.

אישה מורדת: עילה זו מתקיימת כאשר הבעל מוכיח כי אשתו נואפת, לחילופין, אינה דואגת לצרכי הבית ו/או אינה מקיימת עמו יחסי אישות. 

עוברת על דת משה ויהודית: כך למשל, אישה דתיה שאינה רוצה יותר לחבוש כיסוי ראש או מתנהגת שלא ברוח ההלכה.

מחלה: במקרה שבו לאישה יש מחלה קשה, פיזית או נפשית, עליה לא ידע הבעל טרם נישא לה והיא פוגעת בקיום חיי המשפחה, מהווה הדבר עילה לגירושין.

 

 

מהן עילות הגירושין עבור האישה?

העילות שתוארו לעיל רלוונטיות בד"כ עבור הבעל בלבד ולאישה המבקשת להתגרש ישנן עילות גט אחרות ו/או נוספות. ההלכה הדתית יצרה לבעל חובות שונים כלפי האישה ואי קיומם מהווה עבורה עילה לגירושין. למשל, בעל שאינו מפרנס את אשתו, מפר את חובת המזונות שלו כלפיה, אז האישה תהיה רשאית להתגרש ממנו. בעל שאינו מקיים יחסי אישות עם אשתו, אינו מספק את צרכיה ועל פי דין תורה זו עילה לגט. דוגמא נוספת: במקרים של התעללות פיזית ו/או נפשית, קמה לאישה הזכות לתבוע גט מבעלה.

 

סרבנות גט

על פי דין תורה, גט חייב להינתן בהסכמת שני הצדדים ולכן, הוכחת עילת גט לא תספיק אם הצד השני מסרב לתת או לקבל את הגט. יצוין כי לגבר בניגוד לאישה, יש אפשרות לקבל גט במקרים נדירים אף ללא הסכמתה של אשתו, זאת אם  100 רבנים יחתמו על פסק הדין המחייב אותה לקבל גט. כמו כן, לסרבנות גט יש השלכות משמעותיות בעיקר עבור האישה. מדוע? משום שכאשר הבעל הוא זה המסרב למתן גט, לא תוכל האישה לקיים קשר עם גבר אחר ואם תעשה כן, תוכרז כמורדת ותאבד את זכותה למזונות. חמור מכך, אם האישה תקיים יחסים עם גבר אחר בזמן שעדיין לא קיבלה גט, ילדיה יהיו ממזרים. הגבלות הלכתיות אלו אינן חלות על גבר מסורב גט. חשוב לציין, כי בזמן סירובו למתן גט יחויב הבעל בד"כ לשלם "מזונות אישה" בנוסף למזונות הילדים עד מתן הגט. כאשר האישה היא זו המסרבת לתת גט לבעל,  יהא הבעל פטור מ"מזונות אישה"  עד אשר היא תחזור בה מסירובה. ישנם דרכים שונות להתמודד עם סרבנות גט, בהתאם לנסיבות המקרה, כגון הטלת סנקציות על ידי בית הדין הרבני והגשת תביעת נזיקין בבית המשפט לענייני משפחה. 

עילות גירושין

שלח

תודה רבה על פנייתך!

הטופס התקבל בהצלחה ונשוב אליך בהקדם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

צור קשר

לפניות ושאלות צרו קשר עמנו ונשמח לעזור לכם