באמצעות מסמך הצוואה, כל אחד מאיתנו יכול לקבוע, בעודו צלול ושקול, למי הוא היה רוצה להוריש את הרכוש שצבר לאורך חייו, כאשר הוא ילך לעולמו. במילים אחרות, במסגרת הצוואה אנו קובעים מי יהיו היורשים שלנו ואיזה חלק ברכוש יקבל כל אחד מהם. אדם שלא ערך צוואה, עזבונו יחולק על פי חוק הירושה, הקרוי בעגה המשפטית ירושה על פי דין. חוק זה קובע סדר מסוים של יורשים, שלעיתים קרובות אינו מתיישב עם מה שהיינו רוצים. לכן, קיימת האפשרות לערוך צוואה. בעריכת צוואה אנו למעשה מתנים על תוקפה של ירושה על פי דין ורכושנו יחולק, לאחר פטירתנו, ליורשים על פי בחירתנו, כפי שקבענו בצוואה. עתה נפנה לסקור את ארבעת סוגי הצוואה הקיימים. 

 

 

דיני הירושה קובעים כי צוואה תערך באחת מארבע דרכים אלו:

 

צוואה בעדים

 צוואה בכתב יד

 צוואה בעל פה

 צוואה בפני רשות.

 

להלן סקירה קצרה של כל אחת מסוגי הצוואות הללו, יתרונותיהן וחסרונותיהן.

 

 

צוואה בעדים

זהו סוג הצוואה השכיח ביותר, במסגרתה, יש צורך בשני עדים כשירים משפטית, מעל גיל 18 ושאינם בעלי עניין בצוואה, זאת על מנת למנוע מצב של השפעה על המוריש. על כן, העדים אינם יכולים להיות יורשים ולא בני זוגם. ניתן לפנות למשל לחברים או שכנים שיכולים לשמש כעדים. המוריש חותם על הצוואה בפני העדים והם מאשרים בחתימתם כי זהו המוריש וכי הוא הצהיר בפניהם שמסמך זה הוא צוואתו. צוואה זו היא הנפוצה מבין הארבע משום שקיומם של עדים מקנה לה מהימנות,  והאפשרות כי ניתן יהיה להתנגד לצוואה בבית המשפט ולהביא לפסילתה תיקטן. למרות שהחוק אינו מחייב לערוך את הצוואה בפני עו"ד, רצוי ומומלץ כי הצוואה תערך ע"י עו"ד הבקיא בדיני צוואות וירושות ולא ע"י המצווה בעצמו, כדי שהצוואה תהא נכונה, ללא טעויות משפטיות ויקשה לערער עליה.

 

צוואה בכתב יד

כשמה כן היא, מדובר בצוואה הנכתבת בכתב ידו של המוריש עצמו.  צוואה בכתב יד שהוכח כי נכתבה בכתב ידו של אדם אחר, תיפסל. על הצוואה לכלול את התאריך בו היא נערכה וכן להיות חתומה על ידי המצווה. על פניו נראה כי היתרון הגדול בצוואה זו הוא העובדה כי המוריש אינו זקוק לעדים לשם עריכתה. אולם למעשה, מדובר בחיסרון משום שהעדר עדים פותח פתח רב לטענה כי הצוואה איננה אותנטית. צוואות מסוג זה נמצאות אפוא בסיכון גדול יותר להיפסל על ידי בית המשפט. המשמעות: רצונו של המצווה בדבר עזבונו לא יתממש ורכושו יחולק בהתאם להסדר של ירושה על פי דין.

 

צוואה בעל פה

סוג צוואה זה נועד למצבים בהם נמצא אדם על ערש דווי והוא מבקש להחליט בעודו על ערש דווי מה ייעשה ברכושו. במקרה זה, מאפשר החוק למוריש לומר את צוואתו בעל פה זאת במידה שאינו יכול לרשום את הצוואה. על מנת שניתן יהיה לממש צוואה בעל פה, צריכים להיות נוכחים במעמד שני עדים שירשמו את דבריו של המצווה ויפקידו את המסמך אצל הרשם לענייני ירושה מוקדם ככל האפשר. ככלל, היה והמוריש לא נפטר תוך 30 יום מהמועד בו נאמרה הצוואה בע"פ, הצוואה תבוטל ועליו יהיה לערוך צוואה חדשה.

 

צוואה בפני רשות

סוג נוסף של צוואה הוא צוואה בפני רשות. מונח זה מתייחס לשופט, דיין, רשם או נוטריון, כאשר לרוב, הבוחר בסוג צוואה זה פונה לנוטריון שהנו עורך דין בעל רישיון מיוחד למתן שירותים נוטריונים. ההליך הוא כדלקמן: המצווה אומר את צוואתו בעל פה לנוטריון או מעביר לידו את מסמך הצוואה שכתב. הנוטריון יקריא למצווה את צוואתו ועליו לאשר כי הדברים שנאמרו הם אכן צוואתו. לצוואה זו יש יתרון מובהק משום שהיא מאומתת על נציג מערכת המשפט, כך שהדבר מעניק לה גושפנקא משפטית איתנה וקשה יותר להטיל דופי במהימנותה. 

סוגי צוואות

שלח

תודה רבה על פנייתך!

הטופס התקבל בהצלחה ונשוב אליך בהקדם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

צור קשר

לפניות ושאלות צרו קשר עמנו ונשמח לעזור לכם