אישה נשואה זכאית לכך כי בעלה ידאג לצרכיה וזאת כל עוד הם נשואים. אם הבעל אינו ממלא חובה זו, רשאית האישה להגיש נגדו תביעה לתשלום מזונות אישה. סכום המזונות  שייקבע הוא פונקציה של מצבו הכלכלי של הבעל מחד ורמת החיים אליה הורגלה האישה בשנות הנישואין מאידך. הבעל יידרש לשלם  לאישה את החיוב שנפסק בכל חודש עד למתן הגט. 

 

מהם מזונות אישה?

זהו סכום כספי אותו מחויב הבעל לשלם לאשתו עבור כלכלתה, כל עוד בני הזוג נשואים. כמו כן, חובה זו עומדת לאורך כל הליך הגירושין ותפקע רק במתן הגט. כאשר הבעל אינו ממלא חובתו זוועל מנת לקבל את דמי המזונות, על האישה להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. זה יטיל על הבעל תשלום מזונות חודשי בו יהיה מחויב כאמור, כל עוד בני הזוג נשואים.

 

גובה דמי המזונות

מטרתו של תשלום המזונות הוא לספק את צרכיה של האישה ולהותירה ברמת ואורח החיים בהם חיה בשנות הנישואין. יחד עם זאת, בעת קביעת סכום המזונות אשר יוטל על הבעל, לוקחת הערכאה המשפטית בחשבון גם את גובה הכנסתו של הבעל, מעבודה או ממקורות אחרים. פירוש הדבר הוא כי אם חלה הרעה במצבו הכלכלי, סכום המזונות שייפסק יהיה נמוך יותר ולא בהכרח ישקף את רמת החיים שאפיינה את חייהם המשותפים של בני הזוג.

 

אובדן הזכאות למזונות

זכותה של אישה לתשלום מזונות אינה מוחלטת וישנם מקרים בהם היא תישלל ממנה.  כך למשל, כאשר מתקיימת עילה הלכתית לכך: האישה הוכרזה כנואפת או עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת. מקרה אחר הוא מצב שבו הכנסתה של האישה מספיקה לכל או לחלק מצרכיה, אז ניתן יהיה לשלול ממנה את דמי המזונות באופן מלא, או חלקי בהתאמה.

 

מזונות ידועה בציבור

עד כה דיברנו על זכותה של אישה נשואה למזונות, אולם חשוב לדעת כי גם אישה ידועה בציבור זכאית לכך. ההבדל הוא במקור החבות ותקופת הזכאות. בעוד שנשים נשואות זכאיות לתשלום המזונות בדרך כלל מכוח הדין האישי, זכאותן של ידועות בציבור למזונות היא מכח הסכם מכללא. כמו כן, אישה נשואה זכאית למזונות גם בתקופת הפרידה ועד למתן הגט, בעוד שזכאותן של ידועות בציבור למזונות מסתיימת עם הפרידה מבן הזוג, זאת למעט מצב של זכאות האישה למזונות משקמים לתקופה מוגבלת לאחר הפרידה.  

מזונות אישה

שלח

תודה רבה על פנייתך!

הטופס התקבל בהצלחה ונשוב אליך בהקדם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

צור קשר

לפניות ושאלות צרו קשר עמנו ונשמח לעזור לכם