במסגרת חלוקת הרכוש בעת הגירושין, נכללים כל הנכסים אשר נצברו במשך תקופת הנישואין. רבים אינם מודעים לעובדה, כי מדובר בין היתר גם בכספי הפנסיה של בני הזוג ובכספים הנמצאים בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות של בני הזוג. בהעדר הסכם ממון הקובע אחרת, חלוקת הכספים הללו תתבצע באופן שוויוני ועל חברות הביטוח המנהלות את הכספים הללו, לרשום את הזכויות בהתאם על פי פסק דין.  

 

 

חלוקת פנסיה בגירושין

בשונה מנכסים אחרים, אותם ניתן לחלק בין בני הזוג בקלות, חלוקת הפנסיה היא מורכבת יותר. הסיבה לכך היא, כי מועד מימוש הכספים טרם הגיע והוא עתיד להתרחש בעוד שנים רבות, אלא אם מדובר בזוג המתגרש לקראת גיל פרישה. משמעות הדבר הוא, כי לא ניתן לנתק את הקשר הכלכלי בין הצדדים באופן מוחלט וכך אכן היה במשך זמן רב. כיום, ניתן, באמצעות חוות דעת אקטוארית לבצע את חלוקת הכספים בין בני הזוג במועד הקרע ולאפשר להם הפרדה רכושית מלאה. נדגיש, כי כל עוד בני הזוג לא ערכו הסכם ממון הקובע אחרת, כל אחד מהם זכאי למחצית מהפנסיה של הצד השני.

 

חלוקת הכספים בקופת גמל ובקרן השתלמות

השוני העיקרי בין חלוקת פנסיה בגירושין, לבין חלוקת הכספים שנצברו בקופת גמול או בקרן השתלמות, הנו בצורת החלוקה. במקרה הראשון, משתלמת הפנסיה החל מגיל פרישה לכל חיי המבוטח, בעוד שבשני המקרים האחרים, עם תום ההפרשות, הסכום עומד במלואו לזכות המפריש וניתן לחלקו באופן מיידי. נדגיש כי מצב דברים זה נכון כל עוד בני הזוג לא ערכו הסכם ממון הקובע חלוקה אחרת של אי אלו מהכספים הללו. עוד נציין כי לכל מקורות הכספים הללו יש חשיבות כלכלית אדירה בעת גירושין. אלו עתידים לשמש למחייתו של כל אחד מבני הזוג כאשר יגיע לגמלאות ועל כן, חשוב להיות מודעים לסוגיה זו ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי במסגרת הליך הגירושין. 

 

רישום הזכויות בחברת הביטוח – על פי פסק דין בלבד

בכדי שחברת הביטוח המנהלת את קרן הפנסיה/קופת הגמל/קרנות השתלמות  תפצל את הכספים בין בני הזוג, חייבים הצדדים להציג לחברה פסק דין המורה לה לעשות כן. בכל הנוגע לקרן הפנסיה, יהיה צורך להגיש לבית המשפט חוות דעת של אקטואר המחשבת את ערכה הנוכחי של הקרן, שהרי זו מגיעה לכדי מימוש רק בעת גיל פרישה, זאת המידה ודורשים חלוקה בעת הגירושין. באשר לקופת גמל וקרן השתלמות, המצב הוא פשוט יותר משום שמימוש הכספים הוא מיידי או קרוב לכך. ממועד חלוקת הכספים, כל אחד מהצדדים יוכל לקבל החלטות לגבי הסכום שברשותו. כשמדובר על כספי הפנסיה, רשאים בני הזוג גם להעביר את הכספים לקופה אחרת כאשר קרן הפנסיה שלהם אינה מתנהלת באותה חברת ביטוח של בן/בת הזוג. לסיום נזכיר שוב כי חלוקה שיוונית של כספי הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות חלה רק בהעדר הסכם ממון הקובע חלוקה אחרת בין בני הזוג בעת גירושין.

 

חלוקת פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות בעת גירושין

שלח

תודה רבה על פנייתך!

הטופס התקבל בהצלחה ונשוב אליך בהקדם

This field is required.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

צור קשר

לפניות ושאלות צרו קשר עמנו ונשמח לעזור לכם